Den Auguste Collart hat vill verschidden Kapen un. Hien war Industriellen, Bauer, Politiker, Diplomat a Publizist.
Update: 06.05.2022