Hei konnt sech den Schwäizer Marc Hirschi en solitaire duerchsetzen.
Update: 10.09.2020