Ruckert, Nunes, Agovic, Reuland, Herman a Waringo gi fir d'KPL an d'Course fir Europa.
Update: 24.03.2019