2018 hunn 2.762 Persounen zu Lëtzebuerg hir éischt Kommioun gemaach. D’Zuel vun de Participanten ass an de leschte Jore konstant erof gaangen.
Update: 15.04.2019