Zesumme mat der Amicale des Anciens vun der Bauerenzentral ware mir an d'Europaparlament op Stroossbuerg.
Update: 20.04.2019