Als Chamberpresidentin vun 1989-1995 hat d'Erna Hennicot-Schoepges vill Kontakt mat der Groussherzoglecher Koppel.
Update: 23.04.2019