De Statec schreift dat an huet iwwer 6'000 Residenten iwwer hir Sproochgewunnechte gefrot.
Update: 20.05.2019