Falsch-Informatioune sinn Deel gi vum Alldag. Déi sozial Medien si vu Fake News iwwerlaf, net nëmmen a Virwal-Perioden.
Update: 20.05.2019