D’Pappen, déi am Privatsecteur schaffen, hu jo zanter dem 1. Januar 2018 Recht op méi Congé bei enger Gebuert oder enger Adoptioun.
Update: 21.05.2019