An der EU gëllen theoretesch fir alleguer d'Memberlänner déi selwecht Reegelen. Pressefräiheet an d'Rechtsstaatlechkeet zielen op alle Fall derzou.
Update: 23.05.2019