Déi éischt europäesch Bierger, déi hir Stëmme kënnen ofginn, sinn d'Englänner an d'Hollänner.
Update: 23.05.2019