D'Entwécklung illustréiert um Beispill vun der Par Iewescht Syr Saint-Esprit.
Update: 11.06.2019