Den Enquêteur Paul Haan gouf vum Juge d'instruction gehéiert.
Update: 18.06.2019