Et ass Schoulvakanz, mee fir d’Schoulmediatrice an hir Equipe geet d’Aarbecht och iwwer de Summer virun.
Update: 24.08.2019