Waldbredimus XClassics ass am August all Joer e Rendez-vous fir d'Amateure vum Reitsport. Ee Weekend Dressur an ee Weekend Sprangreiden.
Update: 11.08.2019