Et wier schrecklech bedauerlech, wat geschitt ass, an d'Stad Lëtzebuerg géing alles maachen, fir de Schued opzefänken.
Update: 17.09.2019