Knapp e Véierel vun de Leit op der Strooss hunn nach keng 30 Joer. Am neie Creamisu vun der Caritas zu Bouneweg solle si geziilt ënnerstëtzt ginn.
Update: 10.10.2019