Den Austrëttsdatum vu Groussbritannien aus der EU réckelt ëmmer méi no. Stéchdatum ass den 31. Oktober.
Update: 15.10.2019