D'Phänomen vun der Beweegung, sief et am wiertlechen oder am metaphoresche Sënn, ass een Thema, mat deem scho vill Kënschtler experimentéiert hunn.
Update: 22.10.2019