"Wat d'Patronat eis méi de Réck dréint, wat mir méi no beienee réckelen."
Update: 19.11.2019