Am Mali, engem vun den Zil-Länner vun der Lëtzebuerger Kooperatioun, spieren d'Leit haut schonn déifgräifend Verännerungen duerch de Klimawandel.
Update: 07.12.2019