Mali, Niger a Burkina Faso, déi 3 Länner am Sahel a Westafrika sinn Zil-Länner vun der Lëtzebuerger Kooperatioun.
Update: 14.12.2019