Zil vun "Esch 2022" ass et, zesummenzewuessen an d'Zukunft vu senger Regioun matzegestalten, sou d'Nancy Braun, Directrice vum Projet.
Update: 20.02.2020