De Luc Frieden, President vun der Chambre de Commerce an de Generalsekretär vun der Handelsfederatioun Romain Schmit reagéieren.
Update: 25.03.2020