D'Police fiert an engem Cortège mat bloe Luuchte laanscht de CHEM, fir dem Gesondheetspersonal Merci ze soen.
Update: 25.03.2020