"Mir sinn nach net derduerch" a "Bleift doheem".
Update: 10.04.2020