Zréck an d'Schoul a Corona-Zäiten: Nom Homeschooling de Splitting an A- a B-Wochen an eng nei Normalitéit mat Distanz, Buff a Plexiglas.
Update: 22.05.2020