Geet et de Responsabele vun der Escher Gemeng no, kënnt dës Schoul an d'Minett-Metropol.
Update: 24.05.2020