Bei der Jughurtsfabrick kënnen d'Awunner geschwënn den Dossier an der Gemeng ukucken an hir Avisen areechen. Bei Google ass een nach am Ufanksstadium.
Update: 28.05.2020