No ronn 19 Stonnen ass de Wonsch vu SpaceX an Erfëllung gaangen: der Kapsel vu SpaceX ass d'Undocken un d'ISS gegléckt.
Update: 31.05.2020