De President vum House of Automobile an de Mobilitéitsminister hunn iwwert d'Zukunft vun der Mobilitéit geschwat.
Update: 13.06.2020