Zuel vun Infraktiounen am Land ass ëm 4% op 39.000 Fäll geklommen
Update: 05.08.2020