Bis 2050 soll Europa e klimaneutrale Kontinent sinn. Dat ass emol d'Zil vun der EU-Kommissioun.
Update: 15.09.2020