Nodeems schonn d'Fouer ausgefall ass, sti vill Forainen finanziell ganz schlecht do, elo wou och keng Chrëschtmäert däerfen organiséiert ginn.
Update: 21.11.2020