Prouwen zu 4 si méiglech, den Dirigent inclus. Mee an esou enger Konstellatioun ze prouwen, wier immens schwéier.
Update: 12.01.2021