Nodeems et verbuede gouf, Leit bei sech heem z'invitéieren, solle Passagéier elo am ëffentlechen Transport net méi matenee schwätzen.
Update: 13.01.2021