De Schutz vum Patrimoine ass mir wichteg, seet d’Taina Bofferding. D’Zuele vu Sites et Monuments ënnermaueren dës Ausso net.
Update: 23.02.2021