Déi Entscheedung hunn d'Staats a Regierungscheffen op engem duerch d'Pandemie bedéngt digitalen EU-Sommet geholl.
Update: 26.02.2021