De Bierg u Paperassen ass gewuess, den Handel agebrach. A vill méi eescht: an Nordirland flaamt d'Gewalt nees op.
Update: 10.04.2021