Déi sanitär Kris ass fir keen einfach. Och fir d'Expats, also Auslänner, déi hei am Land schaffen, ass d'Situatioun haart.
Update: 18.04.2021