"Et ass e bessert Resultat, wéi mer eis erwaart hunn."
Update: 22.04.2021