Se gesäit ënnert anerem eng Hausse vun de Salairë vun 9,5% fir Museksproffe vir.
Update: 22.07.2021