D'Impfung ass de Schlëssel fir aus der Pandemie, betoune Wëssenschaftler, Dokteren a Politiker.
Update: 30.07.2021