2020 gouf d'Summerschool an d'Liewe geruff, fir de Schüler d'Méiglechkeet ze ginn, déi pandemiebedéngte Réckstänn an der Schoul opzeschaffen.
Update: 13.09.2021