De ville Reen am Juli an och deels am August wärend dem Karschnatz, huet zu Abousse bei der Qualitéit an och bei der Quantitéit vun der Recolte gefouert.
Update: 13.09.2021