Automobilist verléiert Kontroll a kritt Fra a Moto ze paken.
Update: 13.09.2021