Duerch erneierbare Waasserstoff loosse sech ënner anerem an der Schwéierindustrie elo scho verschidde Prozesser méi klimaneutral ausféieren.
Update: 27.09.2021