Beim Héichpunkt vun de Réiser Päerdsdeeg huet sech Stephanie Holmén aus Holland d'Victoire geséchert.
Update: 27.09.2021