Enn leschter Woch goufen et positiv Corona-Fäll beim Kantinspersonal vum Nidderkuerer Spidol.
Update: 24.11.2021