De Verdikt vun den 1.149 ageschriwwene Wieler ass kloer: déi 3 Conseilleren déi zréckgetruede sinn, gi vu Kandidate vun der Oppositioun ersat.
Update: 28.11.2021